BRC – תקן גלובלי לבטיחות במזון

BRC – תקן גלובלי לבטיחות במזון

קצת על התקן

BRC = British Retail Consortium כמתחייב משמו, התקן מכיל אוסף דרישות לארגונים המספקים מוצרים לרשתות השיווק הבריטיות שאימצו תקן זה.

בחלוף השנים אימצו רשתות שיווק בארצות נוספות בעולם את התקן הזה לשם הבטחת מזון בטוח לצרכן וכיום התקן הוא תקן בינלאומי.

דרישות התקן מקיפות את כל השלבים בתהליך: פיתוח, ייצור, הפצה, פרסום ומכירות.

הדרישות ב-BRC מתייחסות לנושאים הקשורים למחויבות הנהלה, מערכת ניהול האיכות, בקרת התהליך והמוצר, תשתיות ומשאבים וכמובן –  HACCP.

מפעילים ובתי אריזה אשר רוצים לייצא לרשתות השיווק המרכזיות נדרשים לאמץ תקן זה.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר סיכונים

2

סקר פערים והגדרת דרישות רגולטוריות

3

ניתוח, קביעת ותיעוד תהליכי ייצור ובטיחות

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

ליועצים במילוא ניסיון מעשי רב שנים בליווי ארגונים בתהליך ה-BRC.

אנו מכירים היטב את הדרישות השונות הקשורות לבטיחות המזון בתקן זה ובתקנים מקבילים, ויודעים כיצד להגדיר אותן ולממש אותן בארגון בדייקנות וביעילות.

בנוסף, אנו עורכים מבדקי התאמה לדרישות BRC לארגונים בארץ ובעולם.

יחד איתכם נוכל להתאים את מימוש הדרישות לאופן העבודה ולתחום העיסוק של הארגון שלכם.