GLOBAL GAP – התנהלות חקלאית נאותה

GLOBAL GAP – התנהלות חקלאית נאותה

קצת על התקן

התקן, בשמו המלא, תקן GLOBAL.G.A.P למשק החקלאי המשולב, מגדיר דרישות גידול מוצרים חקלאיים על מנת לוודא שיתקבלו מוצרים בטוחים לצרכן ושתהליך הגידול עצמו יעשה כך שיהיה בטוח לסביבה לעובדים ללקוחות ולצרכנים ולמוצר.

התקן מתייחס לכל סוגי המוצרים החקלאים – ירקות, פירות, פרחים, גד”ש וחומר ריבוי ומקיף את כל השלבים בייצור באריזה ובשיווק.

זהו תקן בינלאומי המפוקח על ידי מערכת עצמאית ה-GLOBAL G.A.P.

בתקן קיימות דרישות ניהוליות ודרישות חקלאיות שיכולות להיות בגדר חובה עיקרית, חובה משנית והמלצות. התקן בנוי בצורה מודולרית, כך שכל ארגון יכול לבחור איזה חלק להטמיע בהתאם לסוג המשק והגידול המדוברים.

כדאי לדעת: קיים תקן GAP עבור תהליכי ריבוי וגידול קנאביס (IMC GAP).

השלבים לקבלת התקן

1

ביצוע סקרי סיכונים

2

תיעוד הפעילות החקלאית

3

כתיבת והטמעת נהלים והוראות

4

מבדק פנימי

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

היועצים במילוא הם בעלי השכלה וניסיון רב בתחום של איכות בחקלאות הן מנקודת המבט של הארגון והן מנקודת המבט של הגופים הסוקרים את מערכת ה-GLOBAL G.A.P, נוכל ללוות אתכם בכל שלבי התהליך ולבנות עבורכם כלים ניהוליים לשם שליטה ובקרה עצמאית.

בנוסף נוכל לערוך עבורכם מבדק מקדים ולהגדיר פערים (אם יש כאלו), לקראת מבדק ההתעדה.