GSPP – תנאים נאותים לזרעים וצמחים

GSPP – תנאים נאותים לזרעים וצמחים

קצת על התקן

זהו תקן בינלאומי ייחודי לייצור וגידול של זרעים וצמחים נקיים מפתוגניים. נכון להיום התקן מתמקד בזרעי וצמחי עגבנייה ובפתוגן Cmm

התקן מתמקד בדרישות הניהוליות הקשורות להבטחת תנאי ייצור וגידול נאותים והנספחים המחייבים לתקן מתמקדים בדרישות התפעוליות השונות.

זהו תקן הסמכה בינלאומי, עמידה בדרישות התקן ומתן תעודת הסמכה נעשות על ידי ארגון ה-GSPP. התקן בנוי בצורה מודולרית המאפשרת יישום שלו בארגונים בכל גודל ובכל תחומי העיסוק הקשורים לפיתוח, גידול, עיבוד מכירה והפצה.

כדאי לדעת: ארגונים שעמדו בדרישות יכולים לעשות שימוש בסמליל (לוגו) הרשמי של ה-GSPP במוצרים שאושרו כעומדים בדרישות.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר סיכונים

2

התאמת תנאי ריבוי / גידול / עיבוד לדרישות היגיינה

3

התאמת / כתיבת מסמכי איכות

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני

​במה נוכל לסייע לך

היועצים במילוא הם בעלי השכלה וניסיון רב שנים הן בתחום של מערכות ניהול והן בתחום החקלאות ובהטמעה ותחזוקה של ה-GSPP, כולל בפן התפעולי.

שילוב זה מאפשר לנו להגדיר מהן הדרישות החלות על הארגון שלכם ובאילו מתחומי התקן, לבצע סקר פערים, ולנתח ולהתאים את התהליכים הרלוונטיים.

יחד עם הארגון נבצע הערכה של הסיכונים בתהליך (4 סיכוני הליבה וסיכונים נוספים) ונפעל להקטנת השפעתם בהתאם, בהמשך נוכל גם לבצע מבדק מקדים וללוות אתכם במהלך המבדק החיצוני עד לקבלת האישור.