HACCP – בקרת בטיחות מזון

HACCP – בקרת בטיחות מזון

קצת על התקן

HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points מערכת לניהול סיכונים לבטיחות מזון ומניעת זיהומים ותחלואה.

ה- HACCP מזהה 7 מקורות סיכון אפשרים לחדירת מזהמים למזון המכסים את כל שלבי הייצור של המזון.

ניתוח הסיכונים הקשורים לכל אחד ממקורות אלו מאפשר להגדיר מניעה ממוקדת על ידי הטמעת נקודות בקרה באזורים הבעייתיים.

הטמעת HACCP בארגון דורשת בצוע סקר סיכונים כולל הגדרת פעולות מניעה, איתור נקודות בקרה והגדרת גבולות בקרה ואמצעי ניטור ושיפור וכמובן תיעוד וכתיבת נהלים.

השלבים לקבלת התקן

1

בניית תוכנית קדם ופעולות

2

הקמת צוות HACCP

3

ניתוח סיכונים והגדרת נקודות בקרה קריטיות

4

כתיבת נהלים והוראות

5

מבדק פנימי מקדים

​במה נוכל לסייע לך

ליועצים במילוא ניסיון מעשי רב שנים בהקמת מערכות HACCP בארגונים שונים בתחום המזון.

אנו מכירים היטב את הדרישות היחודיות ל-HACCP ויודעים כיצד להגדיר אותן ולממש אותן בארגון בדייקנות וביעילות.

ביצענו ואנחנו מבצעים סקרי סיכונים במסגרת הסמכה ל-HACCP ולתקני בטיחות מזון אחרים ויחד איתכם נוכל להתאים את אופן הטיפול בסיכונים הללו לאופן העבודה ולתחום העיסוק של הארגון שלכם.