ISO 14001 – ניהול סביבתי

ISO 14001 – ניהול סביבתי

קצת על התקן

תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי אשר מסייע לארגון להטמיע את מחויבותו לשמירה על הסביבה בכל התהליכים המבוצעים בו. ההנחיות בתקן מאפשרות מימוש המחויבות הזו בכל סוגי התהליכים ובמגוון רחב של תחומים.

בעזרת התקן ניתן בין היתר, לנהל את ההשפעות הסביבתיות של הארגון וליישם תהליכים המאפשרים לשלוט בהשפעות אלו. התקן שם דגש, בין היתר על זיהוי דרישות חוק ורגולציה ועל הדרך להתאמה לדרישות אלו.

ההתעדה לתקן זה מעידה על הארגון שהוא רואה את הצורך בהגנה על הסביבה ושם אותה בראש סדר העדיפויות שלו.

 

השלבים לקבלת התקן

1

סקר סביבה

2

קביעת מדיניות הסביבה וניתוח תהליכים

3

ביצוע תרגיל חירום

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

למילוא ניסיון רב שנים עם עשרות ארגונים בהקמת והתאמת מערכות סביבה לתקן. 

ביכולתנו לספק שירות המותאם לצרכים הייחודים של הארגון שלך וללוח הזמנים הנדרש. ביחד נוכל להגדיר את האמצעים הנדרשים מהארגון על מנת להגן על הסביבה, לשמור על דרישות כל דין בנושא ולקדם את המודעות בקרב כל בעלי העניין  – פנימיים וחיצונים.

ואם יש לכם כבר ISO 9001 ו/או ISO 45001, יחד איתכם נדאג ליצור מערכת ניהול משולבת של איכות – סביבה – בטיחות.

אנו נלווה אותך בכל שלבי התהליך עד לקבלת התעודה באדיבות ומסירות כפי שיוכלו להעיד כל אותם לקוחות שנעזרו בנו במשך השנים. 

שאלון הערכה עצמית לקבלת תקן ISO 14001

שאלון זה יוכל לסייע לך להעריך את מידת המוכנות של הארגון לעבור מבדק התעדה לתקן
בתום מילוי השאלון תקבל/י ציון לפיו תוכל/י להעריך היכן נמצא הארגון ביחס לדרישות התקן

ציון הערכה עצמית יאפשר לך:

לאמוד את כמות העבודה והמשאבים הנדרשים
להעריך את הזמן לקביעת מבדק התעדה
להחליט האם נדרשת לך עזרה חיצונית בנושאים מסוימים

לשיתוף השאלון עם אחרים