ISO 22000 – ניהול בטיחות מזון

ISO 22000 – ניהול בטיחות מזון

קצת על התקן

מערכת לשמירה על בטיחות המזון ומניעת נזקים כתוצאה מצריכת מזון מזוהם.

התקן כולל בתוכו את דרישות ה-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

ודרישה ל-PRP (Pre Requisite Program).

התקן הוא תקן בינלאומי והוא מתאים לארגונים קטנים כגדולים, המייצרים מזון או מהווים חלק משרשרת האספקה של ייצור מזון מגידול ועד הפצה כמו גם לארגונים העוסקים בנושאים המשיקים לתעשיית המזון.

ניתן להטמיע תקן זה בפני עצמו ללא תלות בתקנים אחרים דוגמת ISO 9001, יחד עם זאת הוא בנוי באותו פורמט ומתייחס לנושאים קשורים דוגמת: ההקשר של הארגון, מנהיגות, מדידה ושיפור.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר סיכונים

2

סקר פערים והגדרת דרישות רגולטוריות

3

ניתוח, קביעת ותיעוד תהליכי ייצור ובטיחות

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

ליועצים במילוא ניסיון מעשי רב שנים בהטמעת תקן זה בארגונים שונים המייצרים מזון ובכאלה המתמקדים בחלק מסוים בשרשרת האספקה של ייצור המזון, כולל בתחומים הקשורים לגידול חקלאי.

אנו מכירים היטב את הדרישות השונות הקשורות לבטיחות המזון בתקן זה ובתקנים מקבילים ויודעים כיצד להגדיר אותן ולממש אותן בארגון בדייקנות וביעילות.

יחד איתכם נוכל להתאים את מימוש הדרישות בארגון שלכם בהתאם לאופן העבודה ולתחום העיסוק שלכם.