ISO 22301 – ניהול המשכיות עסקית

ISO 22301 – ניהול המשכיות עסקית

קצת על התקן

תקן בינלאומי מנחה ומסיע בבניית מערכת ניהול המשכיות עסקית. התקן מתייחס לכלל הסיכונים בכל תשתיות הארגון ומאפשר לארגון להקים מערכת אשר תאפשר המשך הפעלת הארגון במקרה של משבר/הפסקת פעילותו לאורך זמן.

יישום התקן מאפשר הכנה מוקדמת מפורטת לסוגי משברים השונים ברמות פעילות מותאמות בהתאם לסקר סיכונים ארגוני. 

ניתן להטמיע את עקרונות התקן בארגונים מכל גודל ובכל תחום תעסוקה, בארגון כולו או בחלקים ממנו.  

השלבים לקבלת התקן

1

סקר סיכונים וקביעת מצבי "משבר" לטיפול

2

קביעת מדיניות ומערך טיפול במשבר

3

הכנת תיקי משבר וכתיבת מסמכי איכות

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

כמי שעובדים שנים רבות עם ארגונים מתחומי עיסוק מגוונים, ביכולתנו לייעץ ולהנחות את הארגון בתהליך בניית ותחזוקת מערכת המשכיות עסקית.

בזכות הניסיון וההכרות עם ענפי המשק השונים נוכל לעזור להוביל את הארגון עד לקבלת התעדה לתקן בהתאמה לצרכים הייחודיים של הארגון.

הגישה שלנו היא “מתן חכה ולא דגים” – כחלק מהתהליך ניתן לכם את כל הכלים הנדרשים על מנת להמשיך ולתחזק את המערכת באופן עצמאי (אם כי נשמח להמשיך ולעזור) בהמשך להתעדה הראשונית.