ISO 26000 – אחריות חברתית

ISO 26000 – אחריות חברתית

קצת על התקן

תקן בינלאומי המפרט דרישות להתנהלות אתית ואחראית של ארגונים למול החברה והסביבה בה הם פועלים. 

ייחודו של התקן הינו כי התפיסה חברתית צריכה להיות מנוהלת בארגון כיתר המערכות, דוגמת מערכת ניהול איכות ומערכות נוספות.

בדומה לתקני ISO אחרים, מערכת ניהול אחריות חברתית מאמצת את הגישה התהליכית מבוססת סיכונים הסוקרת את כל התהליכים והפעילויות בחברה ומתאימה להם את ההיבטים הרלוונטיים של האחריות החברתית.

התקן מתאים לארגונים בכל גודל ובכל תחומי העיסוק והוא יכול להשתלב במערכות הניהול ובהתעדות שכבר קיימות לארגון.

כדאי לדעת – קיים גם תקן ישראלי לתחום אחריות חברתית (ת”י 10000), בתקן זה קיים נספח מדדים המהווה כלי חשוב בסקירה עצמית של הארגון ומוכנותו לאימוץ תפיסות אחריות חברתית והתעדה לתקן.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר פערים

2

כתיבת קוד אתי וקביעת מדיניות אחריות חברתית

3

כתיבת מסמכי איכות והטמעת תהליכים

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

היועצים של מילוא בעלי נסיון רב בהטמעת מגוון רחב של תקנים בתחום האחריות החברתית במגוון רחב של ארגונים.

נוכל להדריך וללוות את ארגונכם בזיהוי וניתוח מקיף של הסביבה העסקית שלו, סביבת העובדים, מחזור חיי המוצר/השירות מנקודת מבט חברתית ואתית.

אצלנו במילוא אחריות חברתית היא לא רק תקן אלא שליחות ונשמח לרתום גם את הארגון שלך לשליחות זו.

ככל שקיימות בארגון מערכות ניהול נוספות כמו התקן לניהול איכות ISO 9001 והתקן לניהול סביבה ISO 14001, נפעל ליצירת מערכת משולבת, חסכונית ויעילה. 

הגישה שלנו היא “מתן חכה ולא דגים” – כחלק מהתהליך ניתן לכם את כל הכלים הנדרשים על מנת להמשיך ולתחזק את המערכת באופן עצמאי.