ISO 45001 – בטיחות ובריאות בתעסוקה

ISO 45001 – בטיחות ובריאות בתעסוקה

קצת על התקן

תקן בינלאומי העוסק באחת המערכות החשובות שיש בארגונים – המערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

מטרת התקן הינה לתת מסגרת לכל הפעילויות הקשורות לבטיחות ובריאות העובדים על מנת לשפר את הבטיחות ולהבטיח את הבריאות. היישום של מערכת ניהול כזו הוא החלטה אסטרטגית ותפעולית עבור הארגון.

התקן עוסק בנושאים הקשורים לרגולציה, שם דגש על זיהוי, ניהול ונטרול סיכונים ומניעת תאונות ו”כמעט” תאונות.

במקרים רבים נעשית הטמעה משולבת של התקן הזה יחד עם התקן לניהול מערכות סביבה ISO 14001, מאחר וישנה חפיפה בין שני התקנים, בעיקר בכל הקשור בדרישות חוק ורגולציה. כמו כן בארגונים רבים קיימת מערכת איכות משולבת לשלושת תקני האיכות: ניהול מערכות איכות, ניהול מערכות סביבה וניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

כדאי לדעת: בחברת נתיבי ישראל הוחלט להגדיר במכרזים, את ההסמכה לתקן זה כתנאי סף.

 

השלבים לקבלת התקן

1

סקירת רגולציות וחוקים רלוונטים

2

ביצוע סקר סיכונים

3

קביעת מדיניות הבטיחות והתהליכים להבטחתה

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

במילוא ליווינו עשרות רבות של ארגונים עד להתעדת הארגון לתקן, ובנוסף אנו מלווים ארגונים שונים בניהול השוטף של מערכת הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

יחד איתכם נבצע ניתוח של הסיכונים הקשורים, נגדיר את הצרכים והדרישות ואת אופן ביצוע התהליכים הנדרשים לעמידה בדרישות אלו.

ככל שקיים צורך, נלווה אתכם בהטמעת מערכת איכות משולבת הכוללת גם תקן זה.

הגישה שלנו היא “מתן חכה ולא דגים” – כחלק מהתהליך ניתן לכם את כל הכלים הנדרשים על מנת להמשיך ולתחזק את המערכת באופן עצמאי 

שאלון הערכה עצמית לקבלת תקן ISO 45001

שאלון זה יוכל לסייע לך להעריך את מידת המוכנות של הארגון לעבור מבדק התעדה לתקן
בתום מילוי השאלון תקבל/י ציון לפיו תוכל/י להעריך היכן נמצא הארגון ביחס לדרישות התקן

ציון הערכה עצמית יאפשר לך:

לאמוד את כמות העבודה והמשאבים הנדרשים
להעריך את הזמן לקביעת מבדק התעדה
להחליט האם נדרשת לך עזרה חיצונית בנושאים מסוימים

לשיתוף השאלון עם אחרים