ISO 50001 – ניהול אנרגיה

ISO 50001 – ניהול אנרגיה

קצת על התקן

 

תקן בינלאומי לניהול מערכות אנרגיה ומטרתו היא להנחות את הארגונים בהקמה ותחזוקה של מערכת ניהול אנרגיה אשר תאפשר ניצול יעיל של אנרגיה. התייעלות השימוש באנרגיה תורמת לסביבה נקיה יותר ובנוסף יש לה השפעה על רווחיות הארגון דרך הפחתת ההוצאות הכרוכות בשימוש באנרגיה.

התקן בגרסתו הנוכחית מיועד לחברות גדולות, קטנות ובינוניות.

הסעיף המרכזי בתקן הינו הדרישה לביצוע סקר אנרגיה, על מנת לקבוע ערך בסיס שממנו ניתן לבצע פעולות שיפור לצמצום וייעול השימוש באנרגיה והקטנת טביעת הרגל הפחמנית של הארגונים הפועלים לפי תקן זה.

כדאי לדעת: בישראל – משרד האנרגיה פרסם תקנה מחייבת לקיים סקר אנרגיה עבור ארגונים הצורכים אנרגיה מעל סף מסוים, כמו כן מפעלים בעלי היתר פליטה לאוויר חייבים לאמץ את תקן 50001 ISO.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר אנרגיה

2

קביעת לו"ז ופעולות לצמצום פליטה

3

בניית מערך ניהול האנרגיה וכתיבת המדיניות

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה

​במה נוכל לסייע לך

 

הניסיון שלנו בתחום זה, מאפשר לנו להתאים חליפה מיוחדת לארגון שלכם בהתאם לגודלו ורמת צריכת האנרגיה שלו.

בין היתר נוכל לסייע בפעולות שיפור לחסכון באנרגיה, במיפוי וכתיבת תהליכים קשורים ובהטמעת מערכת ניהול האנרגיה במערכות האיכות, הסביבה והקיימות על מנת ליצור מערכת משולבת חסכונית וחכמה.

שאלון הערכה עצמית לקבלת תקן ISO 50001

שאלון זה יוכל לסייע לך להעריך את מידת המוכנות של הארגון לעבור מבדק התעדה לתקן
בתום מילוי השאלון תקבל/י ציון לפיו תוכל/י להעריך היכן נמצא הארגון ביחס לדרישות התקן

ציון הערכה עצמית יאפשר לך:

לאמוד את כמות העבודה והמשאבים הנדרשים
להעריך את הזמן לקביעת מבדק התעדה
להחליט האם נדרשת לך עזרה חיצונית בנושאים מסוימים

לשיתוף השאלון עם אחרים