ISO 90003 – איכות בתחום התוכנה

ISO 90003 – איכות בתחום התוכנה

קצת על התקן

התקן הוא תקן משלים ל-ISO 9001 – התקן לניהול איכות.

ISO 90003 כולל את כל דרישות ISO 9001 בתוספת פרשנות המאפשרת התאמה של הדרישות לארגונים העוסקים בפיתוח תוכנה. יחודו של התקן הוא בכך שהוא משתמש במושגים הלקוחים מעולם התוכנה. יחד עם זאת ההנחיות הן הנחיות כלליות ללא תלות בטכנולוגיה כזאת או אחרת או כלים שונים ולכן ניתן להשתמש במגוון רחב של ארגונים.

עוד בתקן (לטובת אלו שבאים מתחומים אחרים) מילון מונחים מפורט.

כדאי  לדעת: תקן 90003 ISO, אינו תקן להתעדה (לא מקבלים תעודה אם עומדים בדרישותיו), אלא פרשנות של ISO 9001 לתחום התוכנה והוא נבדק כחלק מהמבדק של ISO 9001. 

התעדה לתקן 9001 ISO ועמידה בדרישות תקן 90003 ISO מהווה דרישת סף לאישור חברות מתחום התוכנה כספקיות של גופים וארגונים רבים, דוגמת משרד הביטחון.

השלבים לקבלת התקן

1

סקר פערים כחלק מתהליך ההתעדה ל-ISO 9001

2

קביעת מדיניות איכות התוכנה וניתוח תהליכים

3

כתיבת מסמכי איכות קשורים

4

מבדק פנימי וסקר הנהלה כחלק מ-ISO 9001

5

מבדק חיצוני וקבלת תעודה ISO 9001 / ISO 90003

​במה נוכל לסייע לך

למילוא הכרות רבת שנים עם בתי תוכנה מכל התחומים וניסיון נרחב בהטמעת תקן זה בפני עצמו למי שיש כבר ISO 9001,  או כחלק מתהליך ההתעדה לתקן ISO 9001 לניהול איכות.

ביכולתנו להתאים את היקף הפעילות על פי תקן זה על סמך גודל וצרכי הארגון ולהוביל את הארגון לקבלת האישור התאמה לעמידה בדרישות ביעילות ובמהירות.

שאלון הערכה עצמית לקבלת תקן ISO 90003

שאלון זה יוכל לסייע לך להעריך את מידת המוכנות של הארגון לעבור מבדק התעדה לתקן
בתום מילוי השאלון תקבל/י ציון לפיו תוכל/י להעריך היכן נמצא הארגון ביחס לדרישות התקן

ציון הערכה עצמית יאפשר לך:

לאמוד את כמות העבודה והמשאבים הנדרשים
להעריך את הזמן לקביעת מבדק התעדה
להחליט האם נדרשת לך עזרה חיצונית בנושאים מסוימים

לשיתוף השאלון עם אחרים