SMETA – מבדק אחריות חברתית

SMETA – מבדק אחריות חברתית

קצת על התקן

SMETA- Sedex Members Ethical Trade Audit , הוא מבדק אשר ביצועו מאפשר בחינה של עמידת הארגון בסטנדרטים של עבודה, בריאות ובטיחות, דרישות סביבתיות ואתיקה.

תוצאות המבדקים מפורסמות באתר SEDEX, כך שניתן לשתף אותם בקלות עם ארגונים שונים איתם רוצים לעבוד הדורשים מהספקים שלהם לבצע את המבדק.

התעדה לתקן נעשית על ידי גופים אשר הוסמכו לבצע את המבדקים הללו על ידי ארגון Sedex.

 

השלבים לקבלת התקן

1

רישום באתר SEDEX וקבלת אישור רישום

2

מילוי שאלון עצמי באתר SEDEX

3

זיהוי פערים

4

כתיבת נהלים והטמעתם

5

מבדק פנימי מקדים

​במה נוכל לסייע לך

למילוא מומחיות גדולה במבדקי SMETA.

כמי שגם ביצעו כאלו מבדקים וגם מלווים ארגונים במבדקים אלו נוכל להנחות אתכם בכל השלבים עד לפרסום תוצאות המבדק (המוצלח) באתר SEDEX.

חברת מילוא נמצאת בקשר עם SEDEX ופועלת לפי ההנחיות המעודכנות ביותר.

כמו כן בעזרת הניסיון רב שנים שלנו בתחומים הקשורים לניהול איכות נוכל לספק לכם גם ליווי בכל הקשור להטמעת הדרישות הניהוליות בתקן בצורה מכוונת מטרה כדי ליעל ולמקסם את הפעילות בנושא.